Határozatlan időtartamú szolgáltatási szerződés Internet támogatású szolgáltatásra


Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) az TestBike Kft. (székhely: 1113 Budapest, Györök utca 35.; cégjegyzékszám: 0109928495; adószám: 14975097243; a továbbiakban: Megbízott) által üzemeltetett, www.testbike.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak 1.3 pontban felsorolt szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan, a Megbízott és a felhasználó (a továbbiakban Megbízó) között létrejött szerződés, (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát - részét – képezik.

I. A szerződés tárgya:


1.1. A szerződés célja, hogy a Felek hosszú távú együttműködését oly módon szabályozza, hogy a Feleket megillető jogok és kötelezettségek világos, egyértelmű helyzetet teremtsenek. Felek minden tőlük telhetőt elkövetnek annak érdekében, hogy jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeiket szerződés-szerűen, határidőben, maradéktalanul teljesítsék. Jelen szerződés alapján Megbízott köteles a szerződés 1.4. pontjában felsorolt szolgáltatásokat biztosítani a meghatározott időpontokban és helyszínen. Megbízó pedig köteles a teljesített szolgáltatásokat az átadás-átvételről szóló megállapodás szerint átvenni, és a szolgáltatás díját megfizetni.

1.2. Megbízott biztosítja a testbike.hu weboldalán Megbízó által üzemeltetett webshop készletinformációinak frissítését.

1.3. Megbízott jelen szerződés alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Fogalmak:


Termék: a Megbízó webshopjában egy egyedi cikkszámmal jelölt adat

Partner: a Megbízó adatszolgáltató partnere, aki a frissítési adatokat szolgáltatja

Termék frissítés: a Megbízott a Partnerek készletadatában levő cikkszám alapján frissíti a Megbízó webshopjában a Termékeket, az adott pillanatban a Partnereknél elérhető adatok alapján

Szinkronizálható partner: az Megbízó azon Partnere, akiket a Megbízott szoftverparaméterek változtatásával fel tud dolgozni Partner beállítás: a Megbízott a Megbízó Szinkronizálható partnerét beállítja, hogy a Megbízott képes legyen a Megbízó webshopjában a termékeket frissíteni

Webshop termék szám: a Megbízó webshopjában megtalálható aktív vagy nem aktív termékek száma

Partner készlet szinkron: a Termék frissítés során a Megbízó webshopjában megtalálható termékek elérhetőség a Megbízott frissíti

Partner ár szinkron: a Termék frissítés során a Megbízó webshopjában megtalálható termékek árát a Megbízott frissíti

Raktárkészlet szinkron: a Megbízó raktárkészletének frissítési adatait a Megbízott számára a Megbízott által feldolgozható módon biztosítja

Előfizetési csomag: a Megbízott által a Megbízó számára biztosított limitációk és szolgáltatások egyvelege


1.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a Megbízott ajánlatából az alábbi szolgáltatásokra tart igényt:

Kezdő Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 1,000 Webshop termék szám
 • Partner készlet szinkron
 • Legfeljebb 1 Partner
 • A Termék frissítés 24 órán belül legfeljebb 1 alkalommal

Középhaladó Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 5,000 Webshop termék szám
 • Partner készlet szinkron
 • Legfeljebb 3 Partner
 • A Termék frissítés 24 órán belül legfeljebb 1 alkalommal

Haladó Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 20,000 Webshop termék szám
 • Partner készlet szinkron
 • Legfeljebb 10 Partner
 • A Termék frissítés 24 órán belül legfeljebb 2 alkalommal
 • Partner ár szinkron

Elit Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 100,000 Webshop termék szám
 • Partner készlet szinkron
 • Legfeljebb 20 Partner
 • A Termék frissítés 24 órán belül legfeljebb 4 alkalommal
 • Partner ár szinkron
 • Raktárkészlet szinkron

II. A teljesítés helye


Megbízott a szolgáltatást az általa üzemeltetett weblapján teljesíti, melynek üzemeltetését saját telephelyéről irányítja.

III. Teljesítési határidő:


3.1. A szolgáltatás kezdésének határideje az a nap, amikor Megbízott az Termék Frissítés lehetőségét először biztosítja a Megbízó weboldalára. A szolgáltatás megkezdését Megbízott az alábbi határidőre vállalja a szolgáltatás indításához szükséges Megbízói adatszolgáltatást követően: 5 munkanap. Megbízott jogosult előteljesíteni.

3.2. A szolgáltatás megkezdéséhez a Megbízónak az alábbi adatszolgáltatásokat kell teljesíteni:

Webshop API felhasználónév
Webshop API jelszó
Webshop API URL
Partnerek neve
Partnerek minta adat állományai
Partnerek adat állományának elérhetőségei

IV. A szerződés értéke:


4.1. Felek a szolgáltatás ellenértékeként az alábbiakban állapodnak meg:

 1. Kezdő Előfizetési csomag havi 2490 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 29880 Ft + ÁFA havi 2990 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 8970 Ft + ÁFA
 2. Középhaladó Előfizetési csomag havi 5490 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 65880 Ft + ÁFA havi 6990 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 20970 Ft + ÁFA
 3. Haladó Előfizetési csomag havi 11990 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 143880 Ft + ÁFA havi 14990 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 44970 Ft + ÁFA
 4. Elit Előfizetési csomag havi 19990 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 239880 Ft + ÁFA havi 24990 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 74970 Ft + ÁFA


Felek megállapodnak abban, hogy a fenti árak Megbízott weblapjának jelenlegi szolgáltatásinak ellenértékét tartalmazza.

Megbízott fenntartja magának annak a jogát, hogy ha további fejlesztések eredményeként további szolgáltatásokat nyújt, és ezzel a Megbízó webshopját fejleszti, akkor jogosult a megállapodott ár, és egyúttal jelen szerződés módosítására.

V. Elszámolási és fizetési feltételek:


Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó termék frissítést rendel meg, amiről a Megbízott számlát állít ki. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó a Megbízottnál igénybe vett szolgáltatás előfizetési időtartama lejárt, akkor további együttműködés esetén a Megbízott termék frissítést rendelhet meg.

5.2. Megbízó a számla ellenértékét átutalással egyenlíti ki Megbízott Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-38634976 Sz. számlájára. Felek megállapodnak abban, hogy a kiegyenlítés határideje 8 banki nap.

5.3. Késedelmes fizetés esetén Megbízott jogosult késedelmi kamat címén a késedelem idejére a mindenkori banki alapkamat kétszeresét felszámítani. A teljesítés napja az a nap, amikor az átutalt összeg Megbízott bankszámláján megjelenik.

Megbízott 15 napos késedelmet követően jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni és a Termék Frissítés szolgáltatást felfüggeszteni.

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy 30 napos késedelem esetén jelen szerződés automatikusan megszűnik.

VI. Egyéb szerződéses feltételek


6.1. Titoktartás, adatvédelem

6.1.1. Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény, adat, információ, szakmai megoldás, eljárás, valamint know-how tekintetében, amelyet a Megbízó a jelen szerződésben foglaltak teljesülése érdekében a Megbízottal megoszt, és melyek nyilvánosságra kerülése Megbízónak nem áll érdekében. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától, és a szerződés hatályának megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira megfelelően irányadó.

6.1.2. Megbízó jogosult minden olyan adatot és információt a Megbízótól kérni és megkapni, melyek a jelen szerződés tárgyából és jellegéből következnek.

6.1.3. Megbízó köteles minden olyan adatot és információt a Megbízottal megosztani, amely a jelen szerződésben meghatározott együttműködés során befolyásolja Megbízottat az általa vállalt feladat elvégzésében.

6.1.4. Megbízót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény, adat, információ, szakmai megoldás, eljárás, valamint know-how tekintetében, amelyről az együttműködés során szerzett tudomást, és melyek nyilvánosságra kerülése nem áll Megbízott érdekében. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától, és a szerződés hatályának megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség a Megbízó alkalmazottaira megfelelően irányadó.

6.4. Megbízó jogosult a megbízás rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, valamint a megbízás mindenkori állásáról a Megbízottól információt kérhet, melyet Megbízott köteles azonnal megadni.

6.5. Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés fennállása alatt a weboldalt folyamatosan üzemelteti, és biztosítja, hogy szerver leállás esetén legfeljebb 72 órán belül a szervert szolgáltató a weblap elérést helyreállítja. Megbízó vállalja, hogy webshopját jelen szerződés időtartama alatt legfeljebb üzemkarbantartás idejére állítja le, azt folyamatosan elérhetően üzemelteti. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízott 168 órán túl a szolgáltatását nem biztosítja, úgy Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Abban az esetben, ha Megbízó szünetelteti, vagy megszünteti webshop szolgáltatását, akkor Megbízó részére 1 havi átlagos díjnak megfelelő összeget köteles kártérítés címén fizetni.

6.6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szolgáltatási szerződés érvényessége határozatlan idejű. Felek jogosultak azt 30 napos felmondással azt felmondani. Jogosultak a felek jelen szerződést megszüntetni súlyos szerződésszegés esetén.

6.7. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás keretében adatbázisaiban, illetve szerverén elhelyezett minden tartalom (szöveg, kép), beleértve a törölt, archivált tartalmat is, Megbízó tulajdona. A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az így elhelyezett tartalmat nem ellenőrzi.

6.8. A Megbízó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Megbízott kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személlyel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.

6.9. A Megbízó felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amelyhez a hozzáférés jelszaván keresztül történik, vállalja, hogy a jelszót titokban tartja, ezzel illetéktelenek hozzáférését megakadályozza.

VII. Záró rendelkezések


7.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.2. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.3. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró személy aláírásán kívül harmadik személy, vagy testület hozzájárulása nem szükséges ahhoz, hogy a jelen szerződésben írtakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

7.4. A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon mindkét fél aláírta.

Felek a fenti, 4 oldalból álló szerződést elolvasták, és mint akaratukkal megegyezőt, elfogadták.Budapest, 2019. 11. 04.