Határozatlan időtartamú szolgáltatási szerződés Internet támogatású szolgáltatásra


Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) az TestBike Kft. (székhely: 1117 Budapest, Szerémi sor 5. 3. em. 1.; cégjegyzékszám: 0109928495; adószám: 14975097243; a továbbiakban: Megbízott) által üzemeltetett, kefix.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) szolgáltatásainak 1.4 pontban felsorolt szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan, a Megbízott és a felhasználó (a továbbiakban Megbízó) között (továbbiakban Felek) létrejött szerződés, (továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan tartalmát - részét – képezik.

I. A szerződés tárgya:


1.1. A szerződés célja, hogy a Felek hosszú távú együttműködését oly módon szabályozza, hogy a Feleket megillető jogok és kötelezettségek világos, egyértelmű helyzetet teremtsenek. Felek minden tőlük telhetőt elkövetnek annak érdekében, hogy jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeiket szerződés-szerűen, határidőben, maradéktalanul teljesítsék. Jelen szerződés alapján Megbízott köteles a szerződés 1.4. pontjában felsorolt szolgáltatásokat biztosítani a meghatározott időpontokban és helyszínen. Megbízó pedig köteles a teljesített szolgáltatásokat az átadás-átvételről szóló megállapodás szerint átvenni, és a szolgáltatás díját megfizetni.

1.2. Megbízott biztosítja a kefix.hu weboldalán Megbízó által üzemeltetett webshop termékeinek frissítését.

1.3. Megbízott jelen szerződés alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

Fogalmak:


Termékvariáns: a Megbízó webshopjában egy egyedi cikkszámmal jelölt adat

Beszállító: a Megbízó adatszolgáltató partnere, aki a frissítési adatokat szolgáltatja

Beszállító feed: a Megbízó adatszolgáltató partnerének termék egy adat állománya. Egy Excel munkalap egy feednek számít.

Termékvariáns frissítés: a Megbízott a Beszállítók feedjében, az előző Termékvariáns frissítés időpontjához képes megváltozott Termékvariánsokat frissíti Megbízó webshopjában az adott pillanatban elérhető Beszállító feed alapján

Teljes Termékvariáns frissítés: a Megbízott a Beszállítók feedjében levő összes Termékvariáns frissíti akkor, ha az a Termékvariáns a Megbízó webshopjában cikkszám alapján megtalálható

Termékvariáns feltöltés: a Megbízott a Beszállítók feedjében levő cikkszám alapján feltölti a Megbízó webshopjában még nem létező Termékvariánsokat, a feltöltés pillanatában a Beszállítóknál feedjében elérhető adatok alapján

Havi utólagos termékvariáns feltöltés: a Megbízott a Beszállítók feedjében újonnan megjelent, de a Megbízó webshopjában még nem létező Termékvariánsokat feltölti a feltöltés pillanatában a Beszállítóknál feedjében elérhető adatok alapján

Szinkronizálható beszállító: az Megbízó azon Beszállítója, amely Beszállító feedjét a Megbízott szoftverparaméterek változtatásával fel tud dolgozni

Feltölthető beszállító: az Megbízó azon Beszállítója, amely Beszállító feedjét a Megbízott szoftverparaméterek változtatásával fel tud dolgozni

Termékvariáns kiválasztás feltöltésnél: a Megbízott szoftverének beállítása úgy, hogy az a Megbízó által kívánt Termékvariánsokat töltse fel

Termékvariáns kategória megfeleltetés: a Megbízott szoftverének beállítása úgy, hogy a Megbízó által üzemeltetett webshopban megtalálható kategóriák és Beszállító feedben megtalálható kategóriák között megfeleltetés legyen

Beszállító beállítás: a Megbízott szoftverének paraméterének beállítása, hogy a Megbízó Szinkronizálható beszállítóját vagy Feltölthető beszállítóját a Megbízott képes legyen a Termékvariánsokat Megbízó webshopjában frissíteni vagy feltölteni. A Beszállító beállítás NEM foglalja magában a Termékvariáns kategória megfeleltetést és a Termékvariáns kiválasztás feltöltésnél fogalmat

Webshop termék szám: a Megbízó webshopjában megtalálható aktív vagy nem aktív termékek száma

Beszállító készlet szinkron: a Termékvariáns frissítés során a Megbízó webshopjában megtalálható Termékvariánsok elérhetőség a Megbízott frissíti. A Termékvariáns elérhetőség elérhető / nem elérhető állapotot jelent!

Beszállító ár szinkron: a Termékvariáns frissítés során a Megbízó webshopjában megtalálható Termékvariánsok árát a Megbízott frissíti

Raktárkészlet szinkron: a Megbízó raktárkészletének vagy a Beszállító feedjében található pontos termékszám frissítési adatait a Megbízott webshopjában frissíti

Előfizetési csomag: a Megbízott által a Megbízó számára biztosított limitációk és szolgáltatások egyvelege


1.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a Megbízott ajánlatából az alábbi szolgáltatásokra tart igényt:

Kezdő Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 1,000 Webshop termék szám
 • Beszállító készlet szinkron
 • Legfeljebb 1 Beszállító feed
 • A Termékvariáns frissítés 24 órán belül legfeljebb 1 alkalommal
 • A Teljes termékvariáns frissítés hetente 2 alkalommal

Középhaladó Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 5,000 Webshop termék szám
 • Beszállító készlet szinkron
 • Legfeljebb 3 Beszállító feed
 • A Termékvariáns frissítés 24 órán belül legfeljebb 1 alkalommal
 • A Teljes termékvariáns frissítés hetente 2 alkalommal

Haladó Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 20,000 Webshop termék szám
 • Beszállító készlet szinkron
 • Legfeljebb 7 Beszállító feed
 • A Termékvariáns frissítés 24 órán belül legfeljebb 2 alkalommal
 • A Teljes termékvariáns frissítés hetente 2 alkalommal
 • Beszállító ár szinkron

Elit Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 110,000 Webshop termék szám
 • Beszállító készlet szinkron
 • Legfeljebb 15 Beszállító feed
 • A Termékvariáns frissítés 24 órán belül legfeljebb 4 alkalommal
 • A Teljes termékvariáns frissítés hetente 2 alkalommal
 • Beszállító ár szinkron
 • Raktárkészlet szinkron

Elit Előfizetési csomag
 • Legfeljebb 200,000 Webshop termék szám
 • Beszállító készlet szinkron
 • Legfeljebb 25 Beszállító feed
 • A Termékvariáns frissítés 24 órán belül legfeljebb 4 alkalommal
 • A Teljes termékvariáns frissítés hetente 2 alkalommal
 • Beszállító ár szinkron
 • Raktárkészlet szinkron

Termékvariáns feltöltés
 • Termékvariáns feltöltés
 • Havi utólagos termékvariáns feltöltés


II. A teljesítés helye


Megbízott a szolgáltatást az általa üzemeltetett weblapján teljesíti, melynek üzemeltetését saját telephelyéről irányítja.

III. Teljesítési határidő:


3.1. A szolgáltatás kezdésének határideje az a nap, amikor Megbízott az Termékvariáns Frissítés lehetőségét először biztosítja a Megbízó weboldalára. A szolgáltatás megkezdését Megbízott az alábbi határidőre vállalja a szolgáltatás indításához szükséges Megbízói adatszolgáltatást követően: 5 munkanap. Megbízott jogosult előteljesíteni.

3.2. A szolgáltatás megkezdéséhez a Megbízónak az alábbi adatszolgáltatásokat kell teljesíteni:

Webshop API felhasználónév
Webshop API jelszó
Webshop API URL
Webshop FTP felhasználónév
Webshop FTP jelszó
Webshop FTP URL
Beszállítók neve
Beszállítók minta adat állományai
Beszállítók adat állományának elérhetőségei
Beszállítók kategóriáinak Webshop kategória megfeleltetése

IV. A szerződés értéke:


4.1. Felek a szolgáltatás ellenértékeként az alábbiakban állapodnak meg:

A csomag egyszeri beállítása: 9.990 Ft + ÁFA

 1. Kezdő Előfizetési csomag havi 2990 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 35880 Ft + ÁFA havi 3490 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 10470 Ft + ÁFA
 2. Középhaladó Előfizetési csomag havi 7490 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 89880 Ft + ÁFA havi 8990 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 26970 Ft + ÁFA
 3. Haladó Előfizetési csomag havi 16990 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 203880 Ft + ÁFA havi 19990 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 59970 Ft + ÁFA
 4. Elit Előfizetési csomag havi 26990 Ft + ÁFA 1 éves előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 323880 Ft + ÁFA havi 32990 Ft + ÁFA 3 hónapos előfizetés megrendelése esetén, azaz összesen 98970 Ft + ÁFA

Termékvariáns feltöltés díj

 1. 1 db. Beszállító beállításának egyszeri díja 2.000 kredit
 2. 1 db. Termékvariáns feltöltés díja 1 kredit
 3. Havi utólagos termékvariáns feltöltésnél 1 db. Termékvariáns feltöltés 1 díja kredit
 4. Havi utólagos termékvariáns feltöltés szolgáltatás díja a Termékvariáns feltöltés díján felül beszállítónként, 30 naptári napra 800 kredit
 5. Kredit csomag díjak:
  • 7000 kredit: 59490 Ft + ÁFA
  • 20000 kredit: 129990 Ft + ÁFA
  • 40000 kredit: 239990 Ft + ÁFA
  • 80000 kredit: 439990 Ft + ÁFA

Felek megállapodnak abban, hogy a fenti árak Megbízott weblapjának jelenlegi szolgáltatásinak ellenértékét tartalmazza.

Megbízott fenntartja magának annak a jogát, hogy ha további fejlesztések eredményeként további szolgáltatásokat nyújt, és ezzel a Megbízó webshopját fejleszti, akkor jogosult a megállapodott ár, és egyúttal jelen szerződés módosítására.

Megbízott jogosult további díjat felszámolni, ha a Beszállítók minta adat állományainak feldolgozása plusz fejlesztési munkát kíván.

V. Elszámolási és fizetési feltételek:


Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó termék frissítést rendel meg, amiről a Megbízott számlát állít ki. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó a Megbízottnál igénybe vett szolgáltatás előfizetési időtartama lejárt, akkor további együttműködés esetén a Megbízó további termék frissítést rendelhet meg.

5.2. Megbízó a számla ellenértékét átutalással egyenlíti ki Megbízott Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-38634976 Sz. számlájára. Felek megállapodnak abban, hogy a kiegyenlítés határideje 8 banki nap.

5.3. Késedelmes fizetés esetén Megbízott jogosult késedelmi kamat címén a késedelem idejére a mindenkori banki alapkamat kétszeresét felszámítani. A teljesítés napja az a nap, amikor az átutalt összeg Megbízott bankszámláján megjelenik.

Megbízott 15 napos késedelmet követően jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni és a Termékvariáns Frissítés szolgáltatást felfüggeszteni.

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy 30 napos késedelem esetén jelen szerződés automatikusan megszűnik.

5.5.1. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó az Előfizetési csomagot az előfizetési időtartam lejárta előtt felmondja, akkor a Megbízott nem kötelezhető, bármiféle visszatérítésre.

5.5.2. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó a vásárolt Termékvariáns feltöltés kreditet nem kívánja felhasználni , akkor a Megbízott nem kötelezhető, bármiféle visszatérítésre.

5.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Termékvariáns feltöltés kredit vásárlástól számított 2 naptári éven túl nem köteles elfogadni szolgáltatása ellenértékeként. .

VI. Egyéb szerződéses feltételek


6.1. Titoktartás, adatvédelem

6.1.1. Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény, adat, információ, szakmai megoldás, eljárás, valamint know-how tekintetében, amelyet a Megbízó a jelen szerződésben foglaltak teljesülése érdekében a Megbízottal megoszt, és melyek nyilvánosságra kerülése Megbízónak nem áll érdekében. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától, és a szerződés hatályának megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira megfelelően irányadó.

6.1.2. Megbízó jogosult minden olyan adatot és információt a Megbízótól kérni és megkapni, melyek a jelen szerződés tárgyából és jellegéből következnek.

6.1.3. Megbízó köteles minden olyan adatot és információt a Megbízottal megosztani, amely a jelen szerződésben meghatározott együttműködés során befolyásolja Megbízottat az általa vállalt feladat elvégzésében.

6.1.4. Megbízót titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tény, adat, információ, szakmai megoldás, eljárás, valamint know-how tekintetében, amelyről az együttműködés során szerzett tudomást, és melyek nyilvánosságra kerülése nem áll Megbízott érdekében. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától, és a szerződés hatályának megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség a Megbízó alkalmazottaira megfelelően irányadó.

6.4. Megbízó jogosult a megbízás rendszeres, bármikor történő ellenőrzésére, valamint a megbízás mindenkori állásáról a Megbízottól információt kérhet, melyet Megbízott köteles azonnal megadni.

6.5. Megbízott vállalja, hogy jelen szerződés fennállása alatt a weboldalt folyamatosan üzemelteti, és biztosítja, hogy szerver leállás esetén legfeljebb 72 órán belül a szervert szolgáltató a weblap elérést helyreállítja. Megbízó vállalja, hogy webshopját jelen szerződés időtartama alatt legfeljebb üzemkarbantartás idejére állítja le, azt folyamatosan elérhetően üzemelteti. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízott 168 órán túl a szolgáltatását nem biztosítja, úgy Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Abban az esetben, ha Megbízó szünetelteti, vagy megszünteti webshop szolgáltatását, akkor Megbízó részére 1 havi átlagos díjnak megfelelő összeget köteles kártérítés címén fizetni.

6.6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szolgáltatási szerződés érvényessége határozatlan idejű. Felek jogosultak azt 30 napos felmondással azt felmondani. Jogosultak a felek jelen szerződést megszüntetni súlyos szerződésszegés esetén.

6.7. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás keretében adatbázisaiban, illetve szerverén elhelyezett minden tartalom (szöveg, kép), beleértve a törölt, archivált tartalmat is, Megbízó tulajdona. A Megbízott kijelenti továbbá, hogy az így elhelyezett tartalmat nem ellenőrzi.

6.8. A Megbízó köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Megbízott kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személlyel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni.

6.9. A Megbízó felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás felhasználásáért, amelyhez a hozzáférés jelszaván keresztül történik, vállalja, hogy a jelszót titokban tartja, ezzel illetéktelenek hozzáférését megakadályozza.

VII. Felelősség


7.1. A Megbízott honlapján található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Megbíztott nem vállal felelősséget.

7.2. A Megbízott nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a Megbízott honlapjára történő belépésből vagy annak szolgáltatásából esetlegesen erednek. Felhasználó a Megbízott honlapját és szolgáltatását kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Megbízott nem vállal felelősséget a használat és működés során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

VIII. Záró rendelkezések


8.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.2. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

8.3. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy a jelen szerződést aláíró személy aláírásán kívül harmadik személy, vagy testület hozzájárulása nem szükséges ahhoz, hogy a jelen szerződésben írtakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

8.4. A jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon mindkét fél aláírta.

Felek a fenti szerződést elolvasták, és mint akaratukkal megegyezőt, elfogadták.Budapest, 2021. 05. 12.